HELLERSUNDET

Setninger med ordet hellersundet


Fra Hellersundet og sørover helt til svenskegrensa danner innsjøen grense mellom de to kommunene.