HEMOSTASEPROTEIN

Setninger med ordet hemostaseprotein


Von Willebrands faktor, ofte forkortet vWF, er et hemostaseprotein som dannes i karveggens endotelceller og i blodplater.