HERREDSSTYREREPRESENTANTER

Setninger med ordet herredsstyrerepresentanter


De innvalgte representantene fra Nord-Ranens kirkesogn, fortsatte som herredsstyrerepresentanter for Mo herred frem til 1840.