HERVÆRK

Setninger med ordet herværk


Jeg ser mange reverterer (?) herværk uten å gi advarsel på anonym brukers diskusjonsside.
Rasistisk motivert herværk og aksjoner uten direkte tilknytting til partiet ble ofte nevnt og rost i Attakk.
Dette gjør det vanskelig å se om en ip-adresse har vært inne og gjort herværk tidligere, og dermed burde blokkeres for lengre tid.
På grunn av den elendige standen dette huset var i, og en historie med både herværk og tyveri antas det at ingen klenodier eller gjenstander av betydning gikk tapt i brannen.
Vi har hatt tilsvarende diskusjoner tidligere, blant annet om vei kontra veg, men Duffman ga klar beskjed om at endring av stavemåte, selv om hensikten er en språkling harmonisering, er å regne som herværk.