HETEROCAMPINAE

Setninger med ordet heterocampinae


Som hos de fleste Heterocampinae er den ytterste tredjedelen av antennene trådformede.
Dette er karakteristisk for de fleste artene i underfamilien Heterocampinae, som ekorntannspinneren er eneste norske representant for.