HISTORIEMALEREN

Setninger med ordet historiemaleren


Lovis Corinth og historiemaleren Arthur Kampf.
Først ble han lærling hos historiemaleren Jacob van Swanenburgh i Leiden.
Gustaf Cederström (1845-1933).jpg|thumb|«Revelj» av den svenske historiemaleren Gustaf Cederström (1845–1933).
Historiemaleren Oscar Wergeland ønsket å framstille den historiske hendelsen på Eidsvoll i 1814 så konkret og realistisk som mulig.
Han ønsket å utdanne seg til genremaler, trolig under påvirkning både av lærerne i München og av vennskapet med historiemaleren Eilif Peterssen.
Paul Kleinschmidt Ble født inn i en teaterpreget familie, og begynte kunststudier ved kunstakademiet i Berlin med lærere som historiemaleren Anton von Werner og Adolf von Menzel.
I Düsseldorf var han en tid privatelev hos historiemaleren C. Mengelberg, han hadde kontakt med Adolph Tidemand og ble god venn med Hans Gude som han også i flere år leide husvære av.
Han var far til sogneprest i Ramnes Christian Arbo (1726–73), som var far til kjøpmann på Strømsø Peter Wølner Arbo (1756–1829), som var farfar til historiemaleren Peter Nicolai Arbo (1831–92).