HOLDBARHETENS

Setninger med ordet holdbarhetens


Ved fargeskiftet dannes en sliss i veven som for holdbarhetens skyld ikke bør være for lang og derfor ofte flyttes sidelengs.