HOLSTEINPORTEN

Setninger med ordet holsteinporten


Bak Holsteinbrua ligger den indre Holsteinporten.
Holsteinporten) er en byport i hansabyen Lübeck i den tyske delstaten Schleswig-Holstein.
Helt fremst ses den andre ytre Holsteinporten etterfulgt av den ytre og den midtre Holsteinporten.