HORRIFIQUE

Setninger med ordet horrifique


Han skapte en forbedret fortelling om Pantagruels far i Det svært fryktelige livet til den store Gargantua, far til Pantagruel (fransk La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel), grunnet den lange tittelen vanligvis kjent som kun Gargantua.