HOVEDFARTSÅREN

Setninger med ordet hovedfartsåren


Dette er hovedfartsåren mellom Rotterdam havn og Tyskland.
Den er en del av hovedfartsåren for skipstrafikk på kysten.
Fylkesvei 109 er hovedfartsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Hovedfartsåren gjennom kommunen er som går gjennom tettstedet Røra.
Hovedfartsåren E18 går gjennom Sandvika , mens E16 starter ved Sandvika.
Den såkalte «ringveien» er hovedfartsåren i landet, og rundt 60% av befolkningen bor innenfor denne.
I dag er Løvstakktunnelen som ble åpnet i 1968, hovedfartsåren mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen.
Hovedfartsåren gjennom Nyborg er Gamle Oslovei, hvorfra det også er bussforbindelse til Trondheim sentrum.
Gaten er en av to hovedfartsårer inn til sentrum (Vesterveien er den andre), og regnes som hovedfartsåren.
Hovedfartsåren gjennom Øvre Charlottenlund er Jakobslivegen, mens Ranheimsvegen passerer Nedre Charlottenlund.
Kambodsjas Riksvei 1, som er hovedfartsåren mellom Phnom Penh og Ho Chi Minh-byen, krysser grensen til Vietnam her, i Bavet.
Fylkesvei 355 (Fv355) går mellom Krossli i Tokke og Tjønnefoss i Nissedal og er hovedfartsåren gjennom hele Fyresdal kommune.
Riksvei 1, som er hovedfartsåren mellom Phnom Penh og Ho Chi Minh-byen går gjennom provinsen og er en av de travleste veiene i landet.
Han fortsatte å arbeide på hovedfartsåren til Acapulco og gjennomførte tiltak for å redusere misbruket av indiansk arbeid på prosjektet.
Sluppen er et viktig trafikknutepunkt, ettersom Holtermanns veg, hovedfartsåren til Trondheim sentrum sørfra, tar av fra Europavei 6 (E6) her.
Denne bosetningen fikk en oppsving som følge av at den romerske hovedfartsåren Via Aurelia, som gikk fra Roma til Luni, ble forlenget til Arles.
Videre gikk fem romerveier ut fra Tours, som befant seg på hovedfartsåren mellom det frankiske nord og Aquitania, og med Hispania enda lenger borte.
Seljestadvegen går tvers gjennom bydelen, øst for Seljestad barneskole og Seljestad ungdomsskole, og var tidligere en del av hovedfartsåren inn til sentrum fra sør.
Veien var opprinnelig hovedfartsåren mellom nord-østlandet og Nordfjord, og ble opprettholdt etter at den nye Strynefjellsveien ble åpnet i 1977 mellom Grotli og Ospeli bru.