HOVEDFIENDENE

Setninger med ordet hovedfiendene


Hovedfiendene deres i serien er demoner.
Regissøren George Romero blir regnet som en av hovedfiendene på denne banen.
En av hovedfiendene i vest var de «barbariske» stammene på den andre siden av Rhinen og Donau.
Selv om Lahey og Randy er hovedfiendene til Julian og Ricky, har det skjedd ved flere anledninger at de har samarbeidet, ettersom Julian, som er hjernen av de to, innser at Lahey er bedre enn alternativet, nemlig en mer k-ompetent oppsynsmann.