HOVEDFREMSTØTET

Setninger med ordet hovedfremstøtet


Hovedfremstøtet gikk mot de britiske troppene.
Det var ikke mulig å krysse passene i Trentino som var på østerrikske hender, så det planlagte hovedfremstøtet måtte føres tvers over Isonzo mot Slovenia, Trieste og Istria.
Tyskernes øverstkommanderende, Gotthard Heinrici, antok med rette at det sovjetiske hovedfremstøtet ville ble satt inn her (Hitler hevdet derimot at hovedstøtet ville bli rettet mot Praha).
De mente filmen var hovedfremstøtet fra USA-imperialismen for å rettferdiggjøre det de omtalte som folkemordet i Vietnam og at den hadde til hensikt å spre propaganda for USA-imperialismen generelt.
Den russiske kommandoen på sørvestfronten insisterte på at det planlagte hovedfremstøtet skulle gjøres mot den svakeste fienden i vestlige Galicia, men planen om å angripe Schlesien var allerede fattet og fire armeer var allerede i den vestlige Polen.