HOVEDUTVALGSLEDER

Setninger med ordet hovedutvalgsleder


Før han ble ordfører, var han både varaordfører og hovedutvalgsleder.
Han er fra 2007 medlem av kommunestyret i Skien og var fra 2011 hovedutvalgsleder for helse- og velferdssektoren.
Hun er fra 1. januar 2018 hovedutvalgsleder for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, og har siden 2013 vært leder av Trondheim Arbeiderparti.
I perioden 2013-2017 var Bjørnbet utvalgsleder for utdanning, før hun etter sammenslåinga av trøndelagsfylkene den 1. januar 2018 ble valgt til hovedutvalgsleder for utdanning i Trøndelag fylke.