HUNNGAUPE

Setninger med ordet hunngaupe


I de produktive områdene lenger sør i Skandinavia har gaupene betydelig mindre arealkrav, og en hunngaupe kan benytte seg av 3-400 kvadratkilometer.