HUSDYRREGISTRENE

Setninger med ordet husdyrregistrene


Foretak som søker produksjonstil- skudd eller som har registrert husdyr i et av husdyrregistrene, blir automatisk registrert.