HUSEBYSLETTA

Setninger med ordet husebysletta


Husebysletta er en vei på Smestad i bydel Ullern i Oslo.
Den går fra Kopperuds vei til Husebysletta, parallelt med Ullernchausseen på sørsiden.
Etter at anlegget med tilhørende klubbhus på Husebysletta forsvant, hadde foreningen sårt savnet en egen samlingsplass.
Planene for et sentralidrettsanlegg i Lier ble påbegynt i 1962, ved at Idrettsforeningen Sparta henvendte seg til kommunen med en anmodning om å bygge et nytt baneanlegg etter at foreningen mistet sin hjemmebane på Husebysletta.