HYDROGENLINJER

Setninger med ordet hydrogenlinjer


I 1948 fant han dopplereffekten i nordlysets hydrogenlinjer.
Spekteret deres er karakterisert av svakere hydrogenlinjer og ioniserte metaller.
K-Klasse stjerner har ekstremt svake hydrogenlinjer og de i er der i det hele tatt, og for det meste nøytrale metaller (MnI, Fe I, Si I).
De mest merkverdige linjene er H og K linjene av Ca II som er mest merkbare i G2 underklassen, de har enda svakere hydrogenlinjer enn F klasse stjerner, men i tillegg til ioniserte metall har de også nøytrale metaller.