HYPERCARDS

Setninger med ordet hypercards


HyperCards commando find kunne raskt navigere til kort som inneholdt tekst ved hjelp av en patentert hintBits-algoritme.