IDRETTSSTREIK

Setninger med ordet idrettsstreik


Forbund, kretser og lag gikk til idrettsstreik, som innebar at organisert idrettsliv og offentlige konkurranser ble stanset.
Høsten 1947 ble banen gjenåpnet, nå med gressdekke, og aktiviteten i klubben blomstret etter de magre årene med idrettsstreik.
Etter krigsårene med organisatorisk samling av idrettsbevegelsen og deretter idrettsstreik, livnet idrettslaget til igjen høsten 1945.
Dette styret, som skulle bli forløper til Norges Idrettsforbund, førte en aktiv motstand mot tyskernes forsøk på å ta over idretten og erklærte idrettsstreik i november.