IKJEFJORDEN

Setninger med ordet ikjefjorden


Brua krysser Ikjefjorden mellom Fureneset og Storeholmen.
Ikjefjorden er en fjordarm på sørsiden av Sognefjorden i Høyanger kommune.
Ikjefjord gravplass er en gravlund i bunnen av Ikjefjorden i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.
Øysterbøfossen er en foss i Øystrebøelva (Storelva) ved Ikjefjorden i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane.