IMPROVISASJONSTALENT

Setninger med ordet improvisasjonstalent


Et nytt kompositorisk element i den klassiske konserten er solokadensen hvor solisten uten akkompagnement får vise sine tekniske ferdigheter, og opprinnelig også sitt improvisasjonstalent.