INDIANEREVENTYR

Setninger med ordet indianereventyr


Afrikanske eventyr går under sjangeren indianereventyr sammen med kinesiske og arabiske eventyr.
Mot slutten av 1800-tallet ble en mer eller mindre dekadent sørhavsdrøm (Pierre Loti) motpol til Kiplings mer handlingsmettede Indiareportasje og Karl Mays indianereventyr.
En kan dermed merke seg at indianereventyr eller eventyr fra andre folkegrupper, som Tusen og en natt må kategoriseres for seg, fordi de ikke passer inn i den europeiske sagnsystematikken.