INDIKATORVERDIEN

Setninger med ordet indikatorverdien


I mange tilfeller er det vanskelig å tolke indikatorverdien uten at indikatorverdiene sammenlignes over tid (tidsserier) eller sammenlignes med en normal-, eller referanseverdi.