INNEN

Setninger med ordet innen


Det undervises i linjefag innen motorsport.
Ladd har også hatt flere jobbet innen teater.
Innen 1939 kom fransk, italiensk og arabisk til.
I 1977 utdannet han seg innen tropemedisin i Uppsala.
Innen fiberoptikk brukes normalt begrepet bølgelengde.
Innen årtiets slutt var varemerket Sun Race registrert.
Tallet på børster på hodet varierer mye innen familien.
Kalvinisme er en retning innen protestantisk kristendom.
Hemmer er utdannet innen realfag ved Universitetet i Oslo.
Hver alleleverdi har en typisk frekvens innen en populasjon.
Aveny , kjent for å huse verdensledende artister innen jazz.
Innen den tid, hadde Nance byttet ut trompeten med en kornett.
Han holdt undervisning innen musikkhistorie og etnomusikologi.
Bromley by Bow Centre er et forsøksprosjekt innen helsevesenet.
Innen DWDM benyttes frekvenser, ikke bølgelengder, som beskrivelse.
Det ble lovet en overgang til demokratisk sivilt styre innen to år.
Målet var iverksetting av det indre markedet innen utgangen av 1992.
De to flåtene ville være innen rekkevidde av hverandre innen en time.
ISU er også spesialisert innen logopedi og talerelaterte helsestudier.
Sjølie er utdannet innen markedsføring ved Reklameskolen på Oslo Børs.
Etter Dundes fikk man på mange måter en blåmandag innen folkloristikken.
Både innen industri og landbruk er mange sysselsatt med nisjeproduksjon.
Særlig mye forskning ble rettet innen kvinnehistorie og arbeiderhistorie.
Edin Løvås er mest kjent for sitt arbeid innen retreatbevegelsen i Norge.
Han har utgitt flere bøker og hatt flere verv innen pressens organisasjoner.
Alle disse bandene regnes i dag blant de viktigste innen norsk hardcore punk.
Er en del andre tilsvarende kategorier som bør lages innen andre fagfelt også.
Albumet er av mange regnet som det første albumet innen heavy metal sjangeren.
GLP-1 og GIP frigjøres fra tarmen inn i blodbanen innen minutter ved matinntak.
Venetiaan forble aktiv innen Surinams nasjonalparti (Nationale Partij Suriname).
På 50-tallet ple Pepper regnet som en av de ledende altsaksofonistene innen jazz.
Punkrockens historie beskriver de viktigste hendelsene innen punkrock kronologisk.
I senere år har midler fra EU gitt en del nye arbeidsplasser innen andre næringer.
Hovedgården anses for å være et av de norske hovedverkene innen perioden rokokko.
Sherchan protesterte, og nektet å nominere noen minister fra JMN innen tidsfristen.
Synkoper er særlig utbredt innen jazz-musikk; så å si all jazz inneholder synkoper.
Kiosker eller bensinstasjoner er i dag de vanligste distributører innen filmutleie.
Maursyre brukes også innen birøkting for å behandle bier mot varroamidd, en parasitt.
Innen keramikk lages det for eksempel svart og grønn keramikk uten hjelp av dreiehjul.
Metoden kan på sett og vis sammenlignes med approksimasjonsmetoder innen matematikken.
Muligens er jeg enda mer stemt for Navn innen informatikk og Nordmenn innen informatikk.
Deschamps (1346–1407) et stort navn innen denne sjangeren; han skrev over 1000 ballader.
De bruker hiet året rundt, og har gjerne flere hi de kan velge mellom innen territoriet.
Han var opprinnelig utdannet som lærer fra 1951, men utdannet seg videre innen arkeologi.
Han arbeidet i cirka 10 år som skuespiller, instruktør og produsent innen teater og film.
Gjennom en 30-årsperiode har han regissert mer enn 150 oppsetninger innen opera og teater.
Derimot innen kjemi brukes fremdeles ofte enheten debye i CGS-systemet og betegnet som D.
Produktene som ble omsatt var opplæring og konferanser innen personlig utvikling og økonomi.
Lockwoods hovedinspirasjonskilder innen musikken inkluderte fusion-fiolinisten Jean-Luc Ponty.
Dette vil si ansatte innen kommunal, statlig og privat GIS-, kart- og oppmålingssektor i Norge.
Innen Fólkakirkjan er Sandur hovedsognet i Sandoyar prestagjald med Sands kirkja som sognekirke.
I 1964 hadde lærestedet en nesten fullstendig studieplan innen liberal arts, og tok dagens navn.
Siden 2005 deler instituttet ut NBI-stipendet til aktuelle forskningsprosjekter innen fagfeltet.
Artikkelsamarbeid bør fungere, dvs artiklene skal i prinsipp være språkvasket innen de nomineres.
Sammen med Jan Swammerdam ga han den første beskrivelse av røde blodlegemer innen cellebiologien.
Lebu er først og fremst et fiskesamfunn, men de har en betydelig virksomhet innen bygg og anlegg.
SRC tilbyr også opplæring innen enkelte aspekter fra eldre rosenkreutziske linjer og tradisjoner.
Programmet begynte 22. mars 1944 ledet av oberst R. M. McLeod og var fullt operativ innen 6. april.
Han var biskop i Trondheim, og i tillegg aktiv vitenskapsmann og forsker innen zoologi og botanikk.
Med «kun» 273000 artikler er det fortsatt endeløst med sentrale oppslag innen ulike emner som mangler.
Aktor nedla påstand om å anke dommen, men innen da hadde Petersen og de syv andre atter en gang forsvunnet.
Innen Fólkakirkjan er Skálavík er et annekssogn i Sandoyar prestagjald med Skálavíkar kirkja som sognekirke.
Hitra vgs hadde i 1977 to klasser, en innen studieretning for handels og kontorfag og en innen allmenne fag.
Ifølge forskning vil 55 prosent av mennesker som har vært vitne til en gjesp, selv gjespe innen fem minutter.
Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 23 milliarder kroner.
Han har arbeidet innen reklame-, industri-, landskap- og kunstfoto og er særlig kjent som undervannsfotograf.
Hentet 7. desember 2016.Forordningen hadde sin bakgrunn i utviklingen innen den danske delen av Danmark-Norge.
Birkeland har kompetanse innen kriminalteknisk lydarbeid, og utfører oppdrag for private og offentlige etater.
Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning er et nordisk vitenskapelig tidsskrift innen lingvistikk.
Multi-modus fiber er innen fiberoptisk kommunikasjon en av to fibertyper, hvor den andre er single-modus fiber.
Innen kreftdiagnostikk gir PET-bildene et grovt oversiktskart over områder i kroppen hvor det kan være svulster.
Erich Fromm var opprinnelig knyttet til den tyske Frankfurterskolen innen sosial- og sosialpsykologisk forskning.
Siden filmen ble sluppet ut har den vært ansett som et monumentalt arbeid innen science fiction og film generelt.
Laerdal Medical AS er internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp.
Universitetets infrastruktur innen naturvitenskap og informasjonsteknikk er vidt tilgjengelig for bachelorstudenter.
Minst 25 mottakere har mottatt Nobelprisen for bidrag innen feltet organisk kjemi, mer enn noe annet felt innen kjemi.
Han gjorde sine viktigste arbeid innen forskning på helleristninger, som blant annet vises i hans avhandling fra 1963.
Det er en avansert asana (stilling) som praktiseres for meditasjon og yoga innen både hinduisme, jainisme og buddhisme.
I 2012 byttet selskapet navn til Real Estate Worldwide og endret sin produktsatsing til opplæring innen eiendomshandel.
Podecoene har også en rekke andre flotte egenskaper, blant annet som brukshund og innen en rekke former for hundesport.
Han er en av de ledende menn innen norsk havforskning på 1900-tallet, både gjennom egen forskning og som administrator.
Kategorien er for nordmenn som er anerkjent som pionerer på bakgrunn av meritter innen profesjonelle eller andre områder.
Ramanspredning er derfor et svært allsidig spektroskopisk verktøy, og benyttes innen flere disipliner som fysikk og kjemi.
Sekkelsten er utdannet skuespiller i tillegg til å ha utdanning innen teatervitenskap (UiO) og ledelse/kulturledelse (BI).
De fleste puritanske grupper innen den muslimske verden har tilknytning til salafismen, men ikke nødvendigvis wahhabismen.
Museet omfatter militær og sivil luftfartshistorie fordelt på rundt  m², og utstillingen er Nordens største innen luftfart.
Innen kryptografi er Trippel DES et blokkchiffer, avledet av Data Encryption Standard ved å bruke DES kryptering tre ganger.
Hun er også utdannet ved Norges idrettshøgskole og i juni 2012 avsluttet hun utdanning på NTNU i Gjøvik innen webproduksjon.
I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Danmark og England.
DNA-tester oppfattes ofte som mer vitenskapelige og endelige enn tradisjonelle historiefaglige metoder innen slektsforskning.
I 1348 pålegger kong Magnus Eriksson alle menn i Tunsberg prosti å betale det de skylder av tiende til kirken innen en måned.
Armensk språk utgjør en egen gren innen de indoeuropeiske språk, og ser ut til å ha sin opprinnelse i Det armenske høylandet.
Når man tar bort dette trykket igjen, kalles det for å dekomprimere, derfor er også dette et uttrykk som brukes innen dykking.
Ekmans navn er knytta til flere viktige forhold innen studiet av havstrømmer, som ekmanspiral, ekmanpumping og ekmantransport.
Scarlett Noelle Pomers (født 28. november 1988) er en amerikansk skuespillerinne som arbeider innen TV, film, teater og musikk.
I 1999 etablerte Keilen og sønnen Erlend nettstedet offshore.no, med portrettintervjuer med ledere innen næringsliv og politikk.
Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600 og 1700-tallet.
Han tok mange fotografier fra krigen som i dag er klassiske innen sin sjanger, og er trykt i mange vitenskapelige verker om krig.
Innen matematikken sies to reelle tall og , forskjellige fra null, å være kommensurable hvis og bare hvis er et rasjonalt tall.
Prisen går til kvinner som gjennom sitt doktorgrads- eller postdoktorarbeid har gitt et betydelig bidrag innen geofaglig forskning.
Det var her Birkeland og Eyde drev eksperimenter innen saltpeterproduksjon, før de store fabrikkene på Notodden og Rjukan ble bygd.
Jan Timman (født 14. desember 1951) er en nederlandsk stormester i sjakk som hadde sin storhetstid innen sjakken på 70- og 80-tallet.
I 2016 lanserte regjeringen en plan om å utrydde introduserte rovdyr som rotte, røyskatt, fritte, possum og forvillede katter innen 2050.
Det er også blitt beregnet at pH-nivået vil synke med ytterligere 0,3 til 0,5 enheter innen 2100 idet havene absorberer mer karbondioksid.
Pål Feiring (født 24. januar 1919 i Oslo, død 6. januar 1981) var en norsk politimann med forskjellige lederfunksjoner innen politivesenet.
Han beordret at alle medlemmer av den sørafrikanske forsvarsstyrken som tjente i den transkeiske hær skulle forlate Transkei innen 31. mars.
Størsteparten av Williams' skuespillerkarriere var innen kinofilmer, men han hadde noen bemerkelsesverdige opptredener på teaterscenen også.
Denne reven er ikke spesielt territorial og territoriene kan overlappe hverandre, selv om gjerne kjerneområdet forblir innen familiegruppen.
Autosomale tester av typen og kan teste et utvalg av 500 000 SNPs for å spore slektninger innen seks generasjoner og ofte lenger bak enn det.
Programvaren omfatter løsninger innen blodbank, medisinsk billedbehandling, fødsel, akuttmedisin, medikamentell kreftbehandling og samhandling.
Hafslund Telekom Nettjenester endret navn til Kvantel 1. januar 2013 og leverer tjenester innen fibernett, internett, bedriftsnett og telefoni.
Rasen har på grunn av sin hurtighet og spenstighet dessuten en rekke egenskaper innen hundesport, og den regnes som en god og stødig familiehund.
Forskjellene lå blant annet i Duesterbergs og andres uvilje mot den skarpe antisemittismen hos NSDAP og den venstreorienteringen som var innen SA.
Innen dette feltet har han ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet det store velferdsstatsprogrammet (1988–1994) under Forskningsrådet.
Det kan være populære artister og andre innen underholdning og kultur, men også sportsutøvere og ulike samfunnsaktører som svært mange vet hvem er.
Store norske leksikon om Høyskoleforlaget Forlaget er en del av Cappelen Damm Akademisk, med hovedsatsningsområde innen pedagogikk og lærerutdanning.
Charge-coupled device) er en type elektronisk halvlederbrikke som benyttes blant annet i digitalkameraer og innen astronomi (fotometri, spektroskopi).
Så om du kan sannsynliggjøre at vedkommende er kjent innen misjonsbevegelsen så er det noe som gjør at vi bør ha en artikkel om vedkommende, syns jeg.
Øker den midlere størrelsen på artikler i tekstkorpuset så er det sannsynlig at dekningsgraden innen fagområdene øker, til forskjell fra om den faller.
Denne hundetypen bruker syn, lukt og hørsel like aktivt når den jakter, og den har derfor kvaliteter innen mange jaktformer, herunder også som ledhund.
Emmylou Harris (født 2. april 1947 i Birmingham i Alabama i USA) er en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innen country, folk og alternativ rock.
I sine lokaler på Trondheimsveien 50e på Kjeller har musikkrådet fem faste ansatte med både felles- og spesialoppgaver innen forskjellige musikksjangre.
Men som det nevnes under av Fredifj, det er ikke så mange brukere innen Fysikk, spesiellt partikkefysikk som jeg hadde håpet da jeg begynte å skrive her.
Genealogiske DNA-tester har blitt populære siden det er enkelt å teste seg hjemmefra, og fordi de kan gi interessante opplysninger innen slektsforskning.
Selskapet gjorde også samme år sitt første store oppkjøp, av det tradisjonsrike 98 år gamle selskapet og pionéren innen navgir, Sturmey-Archer i England.
VTOL (et akronym for vertical take-off and landing) er et uttrykk som brukes innen luftfart til å beskrive fly som tar av og lander vertikalt (rett opp).
Dette har sammenheng med prinsippet innen obligasjonsretten om «ytelse mot ytelse», som går ut på at ytelsesplikten er betinget av at motparten også yter.
Hans interesse for politiske partier og demokratisering i Afrika har også ledet til arbeid for oppbygging av høyere utdanning innen statsvitenskap i Malawi.
Solluminositet, , er en konstant luminositetsenhet (effekt utstrålt i form av fotoner) som benyttes innen astronomien for å angi luminositeten hos stjerner.
For å dra nytte av Hubbard Bill trengte han patenter Innen telegrateknologi, slik som å sende flere telegrammer samtidig på en eneste telegrafkbel samtidig.
Etter en del år innen undervisning og administrasjon ble hun ansatt som høgskolelektor (senere førsteamanuensis) i statsvitenskap ved Høgskolen i Molde i 1995.
Som en av bare en liten håndfull hornister som er dyktige innen ikke-klassiske sjangere, har Clark utført eller spilt sammen med en rekke andre kjente musikere.
Kjeldsen fremsto som en "upartisk" forsker innen retorikk da han i Aftenposten kommenterte to TV-sendte debatter mellom Jens Stoltenberg (Ap) og Siv Jensen (Fr.
Han bidro til å etablere bransjeorganisasjoner som Den norske Bergingeniørforening, Norsk Bergindustriforening samt Bergverkenes Landssammenslutning innen N.A.F.
Han var en av de ledende personenne innen den såkalte ungkyrkorörelsen, og han var aktiv i Svenska kyrkans fornyelse av salmeboken på begynnelsen av 1900-tallet.
Serien gikk på BBC One over tre sesonger, fra 1970 til 1972, og handlet om en etat innen staten som jobbet for å unngå teknologiske og miljørelaterte katastrofer.
Dette skyldes at yogaøvelser og meditasjon etterhvert ble en så sentral aktivitet innen hinduismen at den kom til å berøre flere svært ulike tradisjoner og skoler.
Han spilte en sentral rolle i en spesiell bønn-tradisjonen kjent som hesykasme innen ortodoksi og ble kannonisert som helgen av den Ortodokse kirke på 1980-tallet.
Et merkenavn som er noe annet enn det egentlige bedriftsnavnet, og som brukes til utgivelser innen spesialiserte områder, kalles et imprintnavn eller imprintforlag.
Han tilskrives forfatterskapet til både grammatikk-avhandlingen Mahabhashya, yoga-veiledningen Yogasutra, og en tapt tekst innen legekunsten kalt Carakapratisaṃskṛtaḥ.
Skolen tilbød programområdet studiespesialisering innen realfag, samfunnsfag og språkfag, samt det yrkesfaglige programområdet service & samferdsel etter Kunnskapsløftet.
Earl Rudolph «Bud» Powell (født 27. september 1924 i New York, død 31. juli 1966 samme sted) var en amerikansk jazzpianist og komponist, kjent for sine verker innen bebop.
Hun returnerte tilbake til universitetet i Maryland og fortsatt sine studier innen internasjonal forretning og finans, her gikk hun ut med 3.8 GPA da hun var ferdig i 1998.
Prisen er én av fem Nobelpriser etablert av Alfred Nobels testament fra 1895, og tildeles for fremragende bidrag innen kjemi, fysikk, litteratur, fred og fysiologi/medisin.
Hun utvikler i tillegg et spesielt bånd til lagets trener (Jonathan Rhys-Meyers), en ung mann hvis drømmer om stjernestatus innen fotballen ble knust da han ødela kneet sitt.
KohnWalter KohnUSA«for hans utvikling av tetthetsfunksjonsteorien (DFT)»John A. PopleStorbritannia«for hans utvikling av beregningsmetoder innen kvantekjemien»199975pxAhmed H.
Ifølge Kuhn kan ikke flere paradigmer eksistere samtidig, ettersom begrepet betyr den dominerende, etablerte metoden og forklaringsrammen innen en vitenskap på et gitt tidspunkt.
Innen fiberoptisk kommunikasjon er bølgelengdemultipleksing en teknologi for multipleksing av flere optiske signaler med forskjellige bølgelengder (farger) inn i en enkelt fiber.
Han har sin yrkesmessige bakgrunn fra Studentsamskipnaden i Oslo der han bekledde en rekke verv innen NTL før han ble valgt til leder for landsforeningen NTL Studentsamskipnadene.
Ungene forlater redet etter klekking, innen det har gått 24 timer, og familien holder sammen til ungene er omkring seks måneder gamle, noen faktisk til de blir 8–10 måneder gamle.
Han hjalp også til med gratisbladet «Pantosphinx» og magasinet «frank Comments», for musikkbutikken «Frank Hessey's».Bill Harry - Beatles Bible Harry var også aktiv innen filmklubben.
Gjennom ett kontaktpunkt får klienter tilgang til alt det produksjonene trenger av teknisk hjelp innen lyd for musikk, film, tv, radio, internet og forensic/Kriminalteknisk lydarbeid.
Som mangeårig leder av Den biologiske stasjon ved Bergens museum arbeidet Helland-Hansen med å knytte sammen de tidligere atskilte fagmiljøene innen fysisk oseanografi og marinbiologi.
Nordic Journal of Religion and Society er et norsk vitenskapelig tidsskrift innen religionssosiologi, og det inneholder også artikler innen religionspsykologi, kirkehistorie og teologi.
Paul kjører til studio i all hast, og finner ut at politiet etterforsker saken og at herr Rath, som er studioets kreditor, tar over studio om mastertapene ikke dukker opp innen midnatt.
Fra den romerske perioden er det flere steder på Crkvenica i Šiprage munnen – på de Vrbanja (innen Omer Bey Šipraga, 1891), oppdaget restene av en tidlig kristen basilika (tallet III–V).
De tre beinparene sitter samlet i forenden rett bak hodet (thorax-leddene er korte og sammentrengte).Som man kan vente av en så artsrik gruppe, er det stor variasjon i levevis innen gruppen.
Serien lanserte mange nye skuespillere som senere gjorde suksess innen TV og film, som Neve Campbell og Jennifer Love Hewitt, og Matthew Fox (som senere fikk hovedrollen i suksesserien Lost).
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk.
Smith og Boyle delte den ene halvparten av prispengene, mens Charles K. Kao ble tildelt den andre halvparten «for banebrytende oppnåelser innen overføring av lys i fiber for optisk kommunikasjon».
Hver artikkel ble skrevet av en anerkjent spesialist innen det relevante fagområdet, men ikke overraskende for et verk som spenner over tre generasjoner kan de underliggende antagelsene variere betydelig.
Disse enorme gullfeltene ble oppdaget i 1886, og innen ti år var det antatt at befolkningen av uitlandere i Transvaal var dobbel så stor som de innfødte transvaalerne, 60 000 uitlandere mot 30 000 burghere.
I 1996 vant partiet på nytt valget, men på grunn av splittelse innen det Verenigde Hindoestaanse Partij nådde ikke «Nieuw Front» de 2/3 flertall i parlamentet som Venetiaan trengte for å fortsette som president.
Innen Åkesson ble politiker på heltid bedrev han studier i blant annet statsvitenskap, forskningspolitikk, forvaltningsrätt, økonomisk historie, filosofi, nasjonaløkonomi og samfunnsgeografi ved Lunds universitet.
I tillegg til sin Oscar-nominasjon for sin karakter Alice She Don`t Live Here Anymore, ble Diane Ladd også nominert (igjen innen kategorien Beste kvinnelige birolle) for begge filmene Wild at Heart og Rambling Rose.
Hun er utdannet fra Myndlista & Handidaskolinn, Island (1978–1979); innen keramikk fra SHKS 1979-87, innen skulptur fra Statens kunstakademi (1988–1991) og deretter ved New York Academy of Figurative Art (1991–1993).
For eksempel vil en perfekt 12/12-markørs treff gi 90% sannsynlighet for at eldste kjente felles ane fins innen 23 generasjoner, mens 67 av 67 markørs treff gir 90% sannsynlighet for at denne fins innen 4 generasjoner.
I 1920 ble Qvigstad statsstipendiat, med full lønn som fristilt rektor fra lærerskolen for å vie seg til studier av samisk kultur og historie, og for å fortsette sin lingvistiske forskning innen finsk, kvensk og samisk.
President i Den norske lægeforening».Howards ideer settes fortsatt høyt av såvel arkitekturhistorikere som byplanleggere og arkitekter, og mange av de prinsippene han formulerte anvendes også innen moderne byplanlegging.
Kritikkene av filmen var blandede, der enkelte kritikere beskrev filmen som «Billy Elliot med fotball istedenfor ballett», og andre sa at filmen bare fulgte den samme malen innen humor som Mitt store fete greske bryllup.
Etter Vaughans skolering innen piano såvel som organist-oppdrag i lokale kirker (1931–39), vant hun første pris ($10) i sangkonkurranse på Apollo Theater i Harlem (1942), der forøvrig Ella Fitzgerald var samtidig husartist.
Innen forholdet til Cathrine Henriksdatter skal han ha hatt utallige kjærlighetshistorier på samvittigheten, hvorav noen av eventyrene ble forlagt til det såkalte Billehuset – en teglstensbygning på Rosenholm fra 1400-tallet.
Han både sang og danset i cirka to dusin forestillinger før han debuterte på Broadway som karakteren Bosco i The Purple Road, som åpnet på Liberty Theater den 7. april 1913, og hadde 136 forestillinger innen august dette året.
Som journalist har Mosnes skrevet reportasjer, intervjuer, kommentarer og anmeldelser innen hele kulturfeltet, men først og fremst musikkområdet der han dekket rock og pop i årene 1966–74, deretter jazz og seinere også klassisk.
Tidsskriftet utgir tverrfaglige temanummer innen fagfelt som filosofi, litteratur, samfunnsvitenskap og humaniora som inneholder både nyskrevne artikler og klassiske tekster om samme tema tidligere trykket i andre publikasjoner.
STOVL (et akronym for short take-off and vertical landing) er et uttrykk som brukes innen luftfart til å beskrive fly som kan ta av på svært korte rullebaner (gjerne under 450 meter) og kan lande vertikalt (på svært lite plass).
Jon Lech Johansen er vel også mere kjent som pionér enn akkurat en av de mest belærte innen sitt felt og noe omstridt, men utvilsomt la han grunnlaget for deler av utviklingen fremover ved endringene han tilførte og stod frem med.
I 1955 opplevde han sin første suksess innen sangen, da han som medlem av Choral Rossini, et mannskor fra Modena der også hans far var med, vant en førstepremie ved musikkfestivalen Den internasjonale eisteddfod i Llangollen i Wales.
Han er «internasjonalt kjent for kultivering av palmer i Norge», han har «skapt stor oppstandelse», og «forskningsinstitusjoner over hele verden» pluss at han avslutninsvis også har arbeidet innen helse av en eller annen ukjent grunn.
Høydepunktet i karrieren kom med Davis-innspillingen Kind of Blue i 1959, som regnes som et av de store mesterverkene innen jazzen (andre kjente plater han var med på er Sketches of Spain, Someday My Prince will Come og Porgy and Bess).
Hennes publiseringer har hovedsakelig vært innen internasjonal migrasjon og utvikling, EUs innvandringspolitikk, integrasjonspolitikk i velferdsstater og i et nordisk komparativt perspektiv, samt historiske studier av innvandring til Norge.
Tidligere ble denne gruppa gitt et formelt klassifiseringsnivå som en divisjon innen soppriket (Deuteromycota), men gruppa brukes nå som en uformell samling av aseksuelle sopper som trolig hører til sekksporesoppene eller stilksporesoppene.
KillerStartups.com, et nettsamfunn som anmelder nettsteder for både gründere og investorer, kalte Slant «en av de mest innflytelsesrike nettkildene for nyheter, kommentarer, meninger og kontroverser innen indie, pop og mainstream underholdning».
Lahti mottok en Oscar-nominasjon innen kategorien beste kvinnelige birolle for sin prestasjon i Swing Shift fra 1984 og hun vant en Oscar for beste kortfilm, Live Action for Lieberman in Love (1995), der hun både var skuespiller og regisseør for filmen.
Daniel Ek vokste opp i Rågsved i Stockholm med sin enslige mor og startet allerede i grunnskolen å utvikle sin kunnskap innen IT og blant annet etablere bedrifter for å lage billigere hjemmesider for forskjellige næringsvirksomheter med sine kamerater som ansatte.
En mulig kritikk av de innsamlede data er at det ikke kan skille mellom redigeringer gjort av autoriserte brukere innen en organisasjon og redigeringer gjort av uautoriserte inntrengere, eller brukere på offentlig tilgjengelige datamaskiner på organisasjonens nett.
Da opprøret starta i februar 2006, blei det derfor formelt lansert i et brev med 40 krav til statsministeren, sendt fra SJM og undertekna av B. Bhattarai den 4. februar, med beskjed om at hvis krava ikke var innstilt innen 16. februar ville opprør være uunngåelig.
Rap regnes gjerne som et av de «fire elementene» av hiphop-kulturen, og rap-musikk brukes ofte synonymt med hiphop-musikk, selv om rapping også blir brukt innen en rekke forskjellige musikkgenre, som for eksempel nu metal, og hiphop-musikk trenger heller ikke å inneholde rap.
Eksempel på "dataekspert" er Gisle Hannemyr, mens Steinar Kjærnsrød nok heller kunne klassifiseres som "datapionér", eller litt enklere "norsk pionér" som var tidlig ute med internettjenester og la grunnen for mange andre selskaper, tjenester og karrierer innen norsk internett.
Selv å endre vinklingen slik at pengene brukes til et stipend til en bruker eller brukere for å la dem forbedre artiklene innen et gitt område—heller enn som premie i en konkuranse, særlig en bedømt ut fra kvantitet heller en kvalitet—ville være betydelig mindre problematisk (IMO).
Webb fikk en Oscar-nominasjon innen kategorien beste mannlige hovedrolle i 1949 for sin role i Sitting Pen som var den første filmen i en serie på tre filmer av komedien «Mr. Belvedere», der Webb portretterte den nedsettende og allvitende hovedpersonen som rakket ned på alle andre.
Han var i stand til å holde tritt med den raske endringen som skjedde med instrumentalmusikken i Italia på hans tid; de seneste verkene viser at han har beveget seg fra variasjonsstykker mot en mer kontrapunktisk-imitativ sats, i tråd med idealene innen den spirende monodiske stilen.
Bjørn giftet seg i København 1902 med prestedatter Anna Marie Krag (1881–1963), og de ble foreldre til seks barn, blant dem Bjørn Krag Helland-Hansen (1903-1985), som var lege og motstandsmann, Eigil Helland-Hansen (1910–1997) som drev innen reiseliv, og Peter Helland-Hansen som var arkitekt.
Teknologien er også vist seg nyttig innen hjertesykdommer, nevrologi (demensutredning –Alzheimer, epilepsi, bevegelsesforstyrrelser – Parkinson), psykiatri, nevroopsykologi, revmatologi og muskel-/skjelettskader (for eksempel innen idrettsmedisin).Norge fikk den første PET/CT-skanneren i 2005, som siste land i Vest-Europa.
Blant de tidlige regelmessige bidragsyterne som etablerte tidsskriftets renommé som en stemme innen liberal elite-haute culture var Albert de Broglie, François Guizot, Jacques Nicolas Augustin Thierry, Ludovic Vitet, Paul-François Dubois, litteraturkritikerne Charles Augustin Sainte-Beuve og Gustave Plache, og Jean-Jacques Ampère.
John McCabe (født 21. april 1939 i Liverpool, død 13. februar 2015) var en britisk komponist og pianist.johnmccabe.com Biografi McCabe skrev over 200 musikkverk, deriblant musikk for orkester, brassband, janitsjarkorps, piano, orgel og strykere.chesternovello.com McCabe regnes for å være blant de mest betydningsfulle komponistene innen sin genre.
Tidlig i sin musikalske karriere, spilte han flere forskjellige musikk-instrumenter, blant annet tenor saksofoner og klarinetter (inkludert bassklarinett), men Mann var blant de første jazz-musikere som noen gang spesialiserte seg bare på fløyte, og var kanskjeden mest kjente den mest fremtredende fløytist innen jazzmusikk i løpet av 1960-tallet.
ÅrMottakere Land Begrunnelse199175pxRichard R. ErnstSveits«for hans bidrag til utviklingen av høyoppløst kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR)»199275pxRudolph A. MarcusUSA«for hans bidrag til teorien om elektronoverføringsreaksjoner i kjemiske systemer»199375pxKary B. MullisUSA«for bidrag til utviklingen av metoder innen den DNA-baserte kjemien [...
Oldani var professor II i grafisk design og illustrasjon ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo fra 1988 til 1994; han var tidligere NAVF-stipendiat og hovedansvarlig i kommunikasjonsfag ved Industridesignerutdanningen i Oslo 1983-84, Han var med å stifte Kreativt Forum i 1967 og har vært medlem av flere nasjonale og internasjonale råd, utvalg og juryer innen fagområdet design.
Noe av det musikkrådet gjør er å formidle voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund, organisere over 25000 aktive musikkutøvere i mer enn 600 lag innen kor, korps, orkester, folkemusikklag, trekkspillklubber, storband, rockeband, med mer, de arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene, drive informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene, informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet, tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner, tilbyr utleie av lyd og lys til medlemsorganisasjonene og andre, er representert i forskjellige nasjonale utvalg, blant annet Anleggsutvalget for akustikk.