INNFALLSPORTENE

Setninger med ordet innfallsportene


En av innfallsportene til parken går fra Røsvik.
Reinsnos er en av innfallsportene til Hardangervidda.
Nekjådalen er en av innfallsportene til Forollhogna nasjonalpark.
De viktigste innfallsportene var Evansville, Rockport, New Albany og Madison.
Brua ble innviet 22. november 1961 og er en av innfallsportene til Askim vestfra.
Den ble et bydistrikt under Beijing i 1997.Tongzhou har lenge vært en av de viktigste innfallsportene til Beijing.