INNFLYGNINGSRØR

Setninger med ordet innflygningsrør


Nye bol har et innflygningsrør til åpningen på undersiden.