INNFLYGNINGSRØRET

Setninger med ordet innflygningsrøret


Eldre bol er utvidet og innflygningsrøret mangler eller er blitt innbygd.