INSTITUSJONSOMRÅDET

Setninger med ordet institusjonsområdet


Institusjonsområdet hadde i sin tid både eget storkjøkken, festsal, idrettsanlegg, gårdsbruk, stall, administrasjonsbygg og ikke minst egen kirke (Bakkebø kirke).
Den omfatter den vestligste delen av Celiohøyden til Porta Metronia og Porta Latina, samt boligkvarterene og institusjonsområdet mellom Colosseum og Via di San Stefano Rotondo.