INSTRUKTØRENE

Setninger med ordet instruktørene


Han sto til slutt som leder for alle Kodokan instruktørene.
Instruktørene ble kalt «UK-karer» og kunne komme fra Kompani Linge.
Instruktørene i 2012 og 2013 var Frida Baggethun og Petter Lillehagen.
Blant instruktørene er det tidligere landslagsutøvere i både kumite og kata.
EckermannSkriver manuset til revyen, ofte i tett samarbeid med instruktørene.
Zhou Enlai, Hu Hanmin og Wang Ching-wei var blant instruktørene i akademiets politiske avdeling.
Amerikanske Hoopalicious og Hoopgirl er to av de mest anerkjente hoopdanserne og instruktørene innen hoopdans.
Spillet har med de forskjellige instruktørene variert mellom mer voldelige versjoner og de svært poetiske versjoner.
Nance blir værende på samme rom, og mener at instruktørene er så fokuserte på Huard at de lar Nance være langt mer i fred.
Festivalen ble avsluttet med konsert lørdag kveld, der alle gruppene og instruktørene sto på scenen – både alene og sammen.
Disse ble omtalt som Nivå 2-lag, mens instruktørene, som selv hadde lenger trening, tok seg av de mest alvorlige hendelsene.
Instruktørene på DAF-kursene er selv 4H-ere som har gått gjennom de samme kursene, og i tillegg har deltatt på 4H Norges instruktørkurs.
Det skjer også et samarbeid med Kultur i Psykiatrien (Kip) om aktivitetsplanen og videreutvikling samt lokalene og instruktørene til SPENST.
Utdanningsmengden for marinejegerne økte såpass mye frem mot minimum 2012 at flere av operatørene og instruktørene sto i fare for å slites ut.
Klubben drives av og for studenter, med unntak av noen av instruktørene, blant annet hovedinstruktørene John Ytterhaug (6.dan) og Viggo A. Holmsen (4.dan).
Omkring en tredel av instruktørene er permanent tilsatt ved FLETC, mens resten er føderale tjenestemenn og spesialagenter som hospiterer eller har trukket seg fra feltarbeid.
Anne Gullestad hadde den opprinnelige regien på stykket, men det har siden blitt regissert av instruktørene Trond Lie, Mette Brantzeg, Agnete Haaland og Trond Birkedal (2007).
Senere ble hun 1969-1970 engasjert ved Den Nationale Scene i Bergen og var assistent for de amerikanske instruktørene ved produksjonen av Hair i Cirkusbygningen i København i 1970.
Cooley tok gitar-undervisning en stund, men han var misfornøyd med de lokale instruktørene og bestemte seg heller for å lære seg selv hvordan man spilte gitar fremfor å la noen andre lære ham det.
Dels skyldes det en stor interesse fra publikum og dels skyldes det også at etter grensene mot Øst-Europa åpnet seg, fikk Vest-Europas scenekunstmiljøer tilgang på en flom av de beste sirkustrenerne og -instruktørene i verden.
I 1986 startet også Pamela Hiley som hadde lært taiji i England med å undervise taijiquan i Oslo området.http://www.tcfe.org/articles/Taijiquan_og_qigong-1.pdf De fleste taijiklubbene i Norge har sitt opphav i en av disse to instruktørene.