INTERRAKTIV

Setninger med ordet interraktiv


I 2012 het Manglerudrevyen Multiple Choice, og var en interraktiv revy hvor publikum selv kunne velge hvilken sketsj eller sang de ville se.