ISLEGGES

Setninger med ordet islegges


Deler av Michigansjøen islegges hver vinter.
I 2015 fikk banen kunstgressdekke, som islegges vinterstid.
En fotballbane med belysning islegges om vinteren og brukes som skøytebane.
Den islegges i november-desember og isen begynner å smelte i slutten av mars.
På vinteren er Frembanen en naturisbane som islegges og vedlikeholdes av Bærum kommune når vær og temperatur tilsier at det er mulig.
Ved hjelp av et mobilt fryseutstyr islegges en 400 meters rundbane vinterstid, og dette er Danmarks eneste bane for hurtigløp på skøyter.