ITTJE

Setninger med ordet ittje


Jamvektsord har full utjamning som i å våttå («å vite») og å båkkå («å bake»).Itj (trykksvak) og ittje (trykksterk).