JANGEO

Setninger med ordet jangeo


Kjent er også grillet ål fra Namelva (minmul jangeo), fanget lokalt og servert i enhver restaurant med utsikt mot elva.