KÅMMÅ

Setninger med ordet kåmmå


Kåmmå no....
Du ska kåmmå hau det sjøl!».
Vårrå, båkkå, kåmmå, småkkå, låsså, spållå.
Han er oppvokst på en fjellgård, og bakgrunnen har gitt stoff til mange av hans viser, så som «Brunen», «Gammelskolen», «Godt å kåmmå hematt» og «Jeg lengter til et sted».