KØPPEN

Setninger med ordet køppen


Mathias Køppen.
Mosvik Sparebank (1862-1988)Fridtjof Mathias Køppen.
Dette var Fredrik Køppen, Leif Elden og Sigurd Løkken.
Fire av sangene er også med i Sivle-songbok (2011, Køppen Forlag).
Carl Ivar von Køppen (født 16. august 1944) er en norsk politiker (Sp).
I 2006 byttet Køppens familie navn til «von Køppen», da den nedstammer fra adelsslekt i Preussen.
Moren var en ugift tjenestepike, Juliane Caroline Rasmussen, og faren grosserer Gotthilf L. Køppen.
Utøvere som Anton Jenssen, Fredrik Køppen, Ole Bakkhaug, Ole Gressdal, Knut Berge, Reidar Aaring og Jon Melting var de mest fremtredende løperne i de første årene, og flere av disse ble også premiert i renn utenfor Mosvik.
Dette var vertsfolket for møtet, major Einar Jenssen og sønnene Anton og Christian, Johan Heidenreich, Leif Elden, Bjørn Honne, Harald Ekker, Nicolai Nyeng, Sigurd Løkken, Ole Løkken, Eilif Sundnes, Sigurd Nilsen, Waldemar Lønvik, Johan Rønning, Einar Lassen og Fredrik Køppen.