KAKTUSER

Setninger med ordet kaktuser


Enkelte kaktuser har en kombinasjon av pigger og neslehår.
De er flattrykte, med en oval kroppsfasong og kryper rundt på kaktuser.
Det er kjent at disse bjørnene kan klatre opp til toppen av store kaktuser for å komme til frukten.
Hvorvidt et økosystem domineres av for eksempel kaktuser, gress, løvtrær eller bartrær avhenger av temperatur og vann.
Sjiktet mellom 3500 og 4500 moh. er områder med en særegen vegetasjon, en tropisk tundra med busker og kaktuser kalt páramos.
I fjellandskapet gjemmer de seg i steinrøyser og fjellsprekker, eller i store kaktuser og andre planter hvor de graver ganger.
Parken har over 1000 palmer, flere hundre kaktuser, og omtrent 1500 forskjellige fugler i tillegg til reptiler og mange andre dyrearter.
Ved å anskaffe det meste av sitt vann fra dugg og kaktuser i vegetasjon, (spesielt Opuntia Kaktus), kan skilpadder gå lange perioder uten å drikke.
Om et økosystem domineres av kaktuser, gress, løvtrær, bartrær eller andre typer vegetasjon, vil hovedsakelig avhenge av temperatur og tilgang til vann.
For eksempel kan noen miljøer favorisere organismer som er gode på å minimere vanntap, noe som kan forklare hvordan kaktuser og skorpioner er tilpasset et liv i ørken.
Mange eksempler på konvergent evolusjon har blitt identifisert i ørkenorganismer, blant annet har kaktuser utviklet seg parallelt uavhengig av hverandre på forskjellige kontinenter.
Arten trives i savannelignende vegetasjon (blant annet på caatingaen) og finnes ellers i åpent landskap, hager og på dyrket mark, opp til , men den mest tallrik under .Rubintopas drikker nektar fra et bredt utvalg av fargerike, duftende små blomster i trær, busker, og kaktuser.