KALANDHARMONIUM

Setninger med ordet kalandharmonium


Et av hans instrumenter sto lenge i Herefoss kirkeNorske kirkebygg og det står et kalandharmonium i Álftaneskirkja på Island.