KALANDS

Setninger med ordet kalands


Etter Kalands død i 1938, drev de ansatte bedriften bedriften videre fram til rundt 1970.