KALSINERT

Setninger med ordet kalsinert


Söderbergelektrodens stålmantel fylles idag med en pasta bestående av kalsinert antrasitt, petrolkoks og bek.
Vannfri natriumkarbonat, også kalt kalsinert soda, er et hvitt pulver og det viktigste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, også kalt krystallsoda, Na2CO3·10H2O, bygger transparente ufargede krystaller.