KAREVOLD

Setninger med ordet karevold


Karevold hadde i 1975 et opphold som gjesteforeleser ved Augsberg College.
Idar Karevold (nekrolog) Besøkt 20. april 2010) var en norsk musikkprofessor ved Norges musikkhøgskole.
Idar Karevold snl Karl A Marthinsen 1896-10-25 1945-02-08 offiser ; ns-politiembetsmann m Jørn-Kr.
Åshild Karevold, studieleder ved lærerutdanningen på HiNT og tidligere museumspedagog ved Falstadsenteret, utarbeidet tilhørende nettsted og undervisningressurser.
Dresdner Kreuzchor under ledelse av Karl-Friedrich Beringer fremførte verket under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, 14. mars 2009.Anmeldelse av Idar Karevold i Aftenposten 15. mars 2009.