KARTMANN

Setninger med ordet kartmann


President for landdagen er Norbert Kartmann, CDU.