KASUSBØYING

Setninger med ordet kasusbøying


Kasusbøying forsvant ved at nominativ, akkusativ og dativ falt sammen.
De personlige pronomenene er alene om å ha kasusbøying i moderne norsk.
At markertheten følger numerushierarkiet, gjenspeiles også i kasusbøying.
I likhet med andre gamle trøndermål har tydalsmålet kasusbøying av substativ i bestemt form.
Relativt mange dialekter kan oppvise mange rester av grammatiske kategorier som er gått ut av skriftspråket, for eksempel kasusbøying av substantiv og numerus- og modusbøying av verb.