KATAN

Setninger med ordet katan


Al Katan / Dar al Kutub, s. 38, 54 Beduinkvinner krever en høyere brudepris i Siwa enn hva siwakvinner gjør.
Unikt for Negev-regionen er de kraterlignende makhteshim-sirklene; Makhtesh Ramon, Makhtesh Gadol og Makhtesh Katan.
Ifølge Katan kan kultur ses som et delt verdensbilde, en hierarkisk modell bestående av oppfatninger, verdier og strategier som styrer både et folks handlinger så vel som samhandling.