KEISERGARDENS

Setninger med ordet keisergardens


De var Wellingtons siste reserver og gjorde en viktig innsats for å avvise keisergardens angrep.
Han deltok så i keiser Napoléons invasjon av Russland i 1812 og ledet der keisergardens kavaleri.
Han ble generalmajor i 1867, og hadde kommandoen over ulike av keisergardens enheter i årene 1868-1873.
Han ble utnevnt til kommandant over keisergardens lette kavaleridivisjon som han ledet under slaget ved Quatre Bras.
I februar 1814 fikk general Guyots karrière et tilbakeslag mens han hadde kommando over keisergardens tunge kavaleri.
Han fikk igjen kommando over keisergardens tunge kavaleridivisjon og ledet den i kamp under slaget ved Waterloo, hvor han ble såret to ganger.
Omtrent samtidig med keisergardens angrep begynte de prøyssiske 5., 14. og 16. brigadene å trenge gjennom Plancenoit i det tredje angrepet den dagen.
Hjelmen liknet klokkeformede hjelmer som ble båret av det parisiske brannkorps hvis aner gikk tilbake til keisergardens ingeniørtropper på Napoleon 1s tid.
Britene la om deres første lette kavaleriregiment til lansenérer i 1816, uniformene var basert på det polske 1. lette kavaleriregiment fra keisergardens lansenérer.
Nansouty at han skulle gi beskjed til general Rémi Joseph Isidore Exelmans at han hadde blitt utnevnt til sjef for keisergardens tunge kavaleri, i stedet for Guyot.
Regiment of Foot fremover, plasserte styrken i keisergardens flanke og etter ha avfyrt flere skuddsalver beordret han angrep, noe som bidro til å presse de tilbake i uorden.
Under den franske invasjonen av Russland i 1812 og den etterfølgende krigen mot den sjette koalisjonen i 1813 og 1814 tjenstegjorde general Guyot som kommandant for keisergardens kavaleri.
Han fortsatte med å kritisere han for at keisergardens kavaleri aldri var der da det var behov for de, at de ikke var tilstede for å beskytte keiseren ved flere anledninger, blant de slaget om Champaubert.
Ildgivningen fra det nederlandske beredne artilleriet og bajonettangrepet til oberst Detmers brigade bidro til å stoppe keisergardens angrep, og det franske angrepet ble snudd til en fransk flukt."Lettre du lieutenant général baron Chassé a S.A.R.
Under keisergardens retrett mot vertshuset La Belle Alliance skal noen av gardesoldatene ha blitt bedt om å overgi seg, et tilbud som skal ha blitt avvist, i ettertid berømt som utropet:«Garden dør, den overgir seg ikke!» er nok et historisk utsagn som savner basis i virkeligheten.