KEPIEN

Setninger med ordet kepien


Kepien er en mindre, lavere variant av den eldre sjakoen.
En videreutviklet formvariant av disse var kepien, det vil si en lavere uniformslue med stiv, sylinderformet pull.
Den franske general August Louis Adrian oppdaget at en fransk soldat hadde unngått døden ved å legge kokekaret under kepien sin.
Videre kan en se kepien til Birger Eriksen, kommandanten som senket «Blücher», høyluene til general Fleischer, flygeralpinisten Marius Eriksen og gestapistene Fehmer og Weiner, samt uniformene til Linge-mannen Erik Gjems-Onstad, den danske nazistlederen Schalburg, bergjegergeneralen Hubert Lanz og ubåtkapteinen Heinrich Lehmann-Willenbrock.