KJÆRRINGINJ

Setninger med ordet kjærringinj


Kjærringa va lita og Kanna e tom, mens det heiter gubbinj gjekk bortåt kjærringinj og Det e kaffe neppå kanjånj.