KJENSLER

Setninger med ordet kjensler


Det sies at en Kirlia som utsettes for positive kjensler fra treneren, blir fager.
Her var det gjeve klåre ord for kjensler som ålment rørde seg i det norske folket».Bergsgård, Arne 1943; Året 1814 b.
Uttrykket «the blues» viser til «the blue devils» («dei blå demonane») som står for nedstemte kjensler, melankoli og sorgmod.
Det sentrale temaet er opplevingar og kjensler hjå kvinner gjennom dei ulike livsfasane: ungdom, forelsking, samliv i lukke og i motgang, morsrolle og til sist den modne kvinna og hennar perspektiv på livet og gleda ved ny kjærleik.