KLENODIER

Setninger med ordet klenodier


Styrfeder stjal klenodier for å selge dem.
Gammelt Porsgrund, klenodier verd å eie,1997.
Noen av kirkens klenodier er Kirkjubøur-stolene.
Flere slike sverd er bevart som nasjonale klenodier.
Her fins mange klenodier fra 1400-tallet og frem til vår tid.
Et annet av kirkens klenodier er Jesus-figuren fra tiden mellom 1450 og 1500.
Haraldshaugen har vært et av Haugesunds fremste klenodier helt siden avdukingen.
Hver restaurant har en samling musikalske klenodier fra internasjonale og landets egne artister.
Klenodier både fra de første kirkene på Dolstad samt den hevbare dåpsengelen fra 1782 er fremdeles i bruk.
Kirkens fremste klenodier er fem temperamalerier fra 1700-tallet og et hollandsk alterskap fra 1500-tallet.
De vil gjøre seg kjent for publikum, samtidig så vil de ikke gi slipp på det de oppfatter som sine unike klenodier.
En av anklagene var bl.a. rivingen av Trolles borg, plyndringer av kirkens klenodier og ydmykelser mot kirkens folk.
Hver restaurant har en unik fremtoning, med musikalske klenodier fra kjente artister, samt mange fra landets egne artister.
Kafeen er lagt til Universal Studios, og er den absolutt største restauranten kjeden eier, og det er stedet med flest klenodier.
Hver restaurant har en unik fremtoning, med musikalske klenodier fra verdensberømte artister, samt mange fra landets egne artister.
Snartemosverdet ble gjemt sammen med andre nasjonale klenodier i et hvelv under det ordinære bankhvelvet til sparebanken på Fagernes.
Nå til dags brukes disse gammeldagse videoredigeringssystemene kun til backup – eller de blir utstilt som klenodier fra en svunnen tid.
Hver restaurant i kjeden har en unik fremtoning, med musikalske klenodier fra verdensberømte artister, samt mange fra landets egne artister.
På førstnevnte museum kan man oppleve områdets historie helt fra oldtidens myr-funn, ravfunn og Danmarks eldste sykler til mere moderne klenodier.
I kirken befinner det seg flere gamle klenodier, blant annet et krusifiks som antakelig er lagd i Lübeck i 1550-årene og en av Norges eldste messehagler.
Andre klenodier er blant annet et krusifiks fra midten av 1200-tallet fra Limoges i Frankrike og skap-orgelet fra ca. 1781 (bygget av Niels Samuelsen Dæli).
Inne i kirken finnes det flere klenodier fra ulike kirker som har stått i Tromsø gjennom århundrene, den eldste gjenstanden er en madonna fra middelalderen.
Det har vært på offentlig utstilling i det gamle biblioteket på Trinity College helt siden 1800-tallet, og er et av de mest kostbare klenodier ved lærestedet.
Blant de klenodier som fremvises er det miniéprosjektil som nær hadde kostet ham livet ved Petersburg og Don Troianis maleri av angrepet ved Little Round Top.
Den andre verdenskrig prøvde den tyske okkupasjonsmakten å få tak i sverdet, som på dette tidspunkt var gjemt sammen med andre spesielt verdifulle nasjonale klenodier.
Det finnes enda flere flotte klenodier fra middelalderkirken, blant annet døpefont i kleberstein fra 1200-tallet og messingfatet er av tysk opprinnelse fra 1400-tallet.
På grunn av den elendige standen dette huset var i, og en historie med både herværk og tyveri antas det at ingen klenodier eller gjenstander av betydning gikk tapt i brannen.
Det var V.U. Hammershaimb og Hannes Finsen (Niels Ryberg Finsens far og fogd på Færøyene), som så til at takstolene fra Kirkjubøur, sammen med andre klenodier havnet på Nationalmuseet i København.
Koret har også gitt ut platene Smykker fra bedehuset (1979) og Klenodier (1985) der gamle bedehussanger ble framført for SKRUK, av etablerte komponister som Knut Nystedt, Trond Kverno, Per Inge Almås og Harald Herresthal.