KLERUK

Setninger med ordet kleruk


I henhold til Favorinus ble Ariston, Platons familie og hans øvrige familie sendt av Athen for å bosette seg som kleruk (kolonister som beholdt sitt athenske statsborgerskap) på øya Egina.