KLESSKIKKER

Setninger med ordet klesskikker


Bunadene bygger i hovedsak på folkedrakter og klesskikker som var vanlig blant bønder på 1800-tallet.
Det mongolske riket, og Goryeo-konger giftet seg med mongulske dronninger, adopterte hoffet og embetsmenn mongolske klesskikker.
Da Goryeo-dynastiet (918–1392) signerte en fredsavtale Det mongolske riket, og Goryeo-konger giftet seg med mongulske dronninger, adopterte hoffet og embetsmenn mongolske klesskikker.
Betegnelsen drakt brukes på norsk i en lang rekke sammensatte ord som betegner bestemte kombinasjoner av enkeltplagg, hele antrekk, som følger bestemte klesskikker eller påkledninger som er ment for en viss bruk.
Herders ideer rettet oppmerksomheten mot folkelige kulturtradisjoner, både materielle og åndelige, i tillegg til eventyr, sagn, viser, dialekter, byggeskikker, klesskikker, folkelig dekorasjonsmaling og treskjæring m.m.
Som et resultat av denne isolasjonen har de berbiske innbyggerne ved oasen utviklet en særegen kultur som er manifestert i dets håndverk og kunsthåndverk innen kurvfletting, keramikk, sølvarbeid og broderier, og i dets klesskikker.